Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre web sitesi olmayan şirket yöneticilerine hapis cezası verilecek. Yeni T.T.K nun 1524. maddesinde öngörülen web sitesi kanunun yürürlüğü için verilen süre ve ayrıntılar şu şekilde: Yeni T.T.K. nunda sermaye şirketleri için elektronik işlemlere yönelik önemli ve yaptırım getiren düzenlemelere yer verildiği, web sitesini kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde oluşturmayan anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve yöneticilerinin 6 aya kadar hapis ve 100 günden 300 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacaktır.

 

Türk Ticaret Kanununun internet sitesi kenar başlıklı 1524. maddenin ilk fıkrasında, her sermaye şirketinin, bir internet sitesi açmaya mecbur olduğu, buna göre, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin bir web sitesi açmaları gerekmektedir. Kanunun bu zorunluluğu getiren 1524. maddesi, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl sonra yürürlüğe girecektir.

 

YÖNETİCİLERE 3 AY SÜRE


Yeni T..T.K. nun 1524. maddesinde öngörülen web sitesini kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde oluşturmayan veya internet sitesi mevcut ise aynı süre içinde internet sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine göre düzenlemeyen anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici olan komandite ortakların 6 aya kadar hapis ve 100 günden 300 güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu bentte sayılan faillerin 3 aya kadar hapis ve 100 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak olup yasaya göre sadece web sitesi kurmak yetmiyor ayrıca içeriği yasanın aradığı şartlara uygun hale getirmek de gerekiyor.

 

WEB SİTESİZ 1 MİLYON ŞİRKET VAR


TOBB verilerine göre Türkiye’de oda ve borsalara, çeşitli büyüklüklerde ve bütün sektörlerden 1 milyon 250 binin üzerinde firmanın kayıtlı olduğu, hali hazırda ise sadece 250 bin şirketin web sitesi ve buna bağlı marka tescili söz konusudur.

Buna göre 1 milyon şirketin web sitesinin ve marka tescilinin bulunmadığı ve bu kadar sayıda şirketin yeni yasaya göre web sitesi kurması ve bunun için de markasını Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil ettirmesi gerekmektedir.Marka tescili zorunluluğu da, web sitesi kuruluşunda şirketlerden istenen ilk belgelerin başında marka tescil evrakı olmasından kaynaklanıyor.